Ansættelse

Arbejdsgiver skal skriftligt oplyse funktionæren om alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet.

Find inspiration og sammensæt din egen funktionærkontrakt med DI DokumentGenerator:
di.dk/dokumentgenerator

Læs mere på di.dk/ansættelse
Spørg DI, hvis du er i tvivl, om der gælder en overenskomst.