Sygdom

Sygedagpenge 2017 satser:

  • Ugebeløb: kr. 4.245
  • Timesats: kr. 114,73
  • Mulighed for refusion for arbejdsgiver efter 30 kalenderdage (arbejdsgiverperiode)

Arbejdsgiver kan kræve følgende dokumentation ved sygdom

  • Tro og love erklæring fra funktionæren (tidligst fra 2. fraværsdag)
  • Friattest/lægeerklæring (anbefales tidligst indhentet på 4. sygedag)
  • Mulighedserklæring (udarbejdes af funktionæren, arbejdsgiver og lægen på et hvilket som helst tidspunkt under sygefravær)
  • Varighedserklæring fra lægen (ved mere end 14 dages sygefravær)
  • Sygefraværssamtale skal afholdes senest 4 uger efter 1. sygedag

Hvilke erklæringer kan bruges hvornår:

Arbejdsgiver skal afholde omkostningerne ved indhentning af ovennævnte erklæringer.

Læs mere på di.dk/sygdom
Kontakt DI, hvis du er i tvivl.